Vaikai – tai stebuklas, kuris džiugina akis, sukelia šypseną ir juoką veide, pripildo širdį laime begaline.

Esame socialinių paslaugų įstaiga, teikianti ilgalaikes, trumpalaikes ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose socialinės globos paslaugas našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams nuo 1 iki 18

APIE MUS
GLOBOS NAMŲ VIZIJA
 1. Grįžti prie Tikėjimo;
 2. Grįžti prie šeimos;
 3. Grįžti prie vaiko asmenybės;
 4. Išsiugdyti pradinius profesinius, intelektualinius darbo įgūdžius;
 5. Padėti pažinti ugdytiniui save ir suvokti savo edukacines galias.
GLOBOS NAMŲ TIKSLAS
Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
GLOBOS NAMŲ UŽDAVINIAI
 1. užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
 2. sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;
 3. užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
 4. dirbti socialinį darbą su vaikais ir jo tėvais, įgyvendinti vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą;
 5. užtikrinti, kad globos namuose pagal įvertintus individualius vaiko poreikius būtų sudaromas ir įgyvendinamas individualus vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planas;
 6. pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, pasirenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;
 7. rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;
 8. organizuoti socialiai remtinų, popamokinį užimtumą, užtikrinti socialinį darbą ir taip sudaryti tinkamas sąlygas vaikui augti biologinėje jo šeimoje;
 9. bendrauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su vaiko tėvų šeima organizavimo, globėjų paieškos bei įvaikinimo klausimais;
 10. bendrauti su vaiko tėvais bei kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;
 11. bendrauti su užsienio šalių įstaigomis, paramos fondais, organizacijomis, privačiais asmenimis.
Trumpa mūsų istorija
Beižionių vaikų globos namai įkurti 1997 m. buvusioje vaikų darželio teritorijoje. Nameliai pamažu buvo įrenginėjami. Restauravus buvusią kolūkio katilinę, buvo įkurtos dirbtuvės. Dar vėliau įsigijus sodybą, vietoj buvusio tvartelio vaikai pastatė fermą, po to su kaimo bendruomenę – naują pirtį. 2011 m. Beizionių vaikų globos namai buvo atnaujinti – pastatytas naujas jaukus pastatas su erdve sporto sale. Vaikai turi jaukią valgyklą, biblioteką, patys prižiūri daržą, sodą, šiltnamį.
Rengdamas ir inicijuodamas įvairius projektus, stengiuosi sukurti tokią aplinką ir materialinę bazę, kuri padėtų vaikams lavinti savo gebėjimus ir ruoštis savarankiškam gyvenimui. Mano kredo yra afrikiečių patarlė: ,,Reikia viso kaimo, kad išauklėtum vaiką‘‘

 

Vilmandas Palčiauskas

Beižionių vaikų globos namų direktorius

.

Keletas mūsų draugų

Lietuvos kariuomenės Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotasis pėstininkų batalionas

Lietuvos motociklų sporto federacija

Elektrėnų savivaldybė

Aukštadvario bendruomenė

Elektrėnų sporto mokykla

Bažnyčios g. 9, Beižionys, LT-21320, Elektrėnų sav.

+370 52 841268

vaikugloba@beizionys.lt

2018 @ beizionys.lt | sukurta studio5.lt